ISLÁMSKÝ TERORISMUS NENÍ NEBEZPEČÍ

27.02.2015 19:49

   Islámský terorismus, každodenní téma, každodenní strach v zemích a městech, kde se toto násilí projevuje pravidelně. Všichni víme, že je to problém, ale přesto nás média a vláda ubezpečuje, že to problém není, že to páchá jen pár pomatenců. Ovšem těch pomatenců jako by neubývalo. Pomatenec, ten střílel v Uherském Brodě, ale islámský terorismus je systematický nátlak na stabilní vyspělou západní civilizaci, kterou chce islám svrhnout a nastolit středověké právo. Ovšem, kdo tu bude pracovat, zúrodňovat Evropu, budovat, to nikdo neví s ohledem na to, jak vypadají arabské muslimské země a  pracovní morálka jejich obyvatel. A Ty země, které jsou náhodou v pořádku, žijí jen z ropy, ne z toho co sami vytvoří. Takže až nebude ropa, a nebo odbytiště pro ni, tak živorní úroveň ropných velmocí půjde prudce dolů. Ti lidé prostě nejsou zvyklí svědomitě a disciplinovaně pracovat, tak jako my.

    Ovšem to všechno víme a chtěl bych se pozastavit nad jinou věcí. Média i vláda, speciálně ministr Zaorálek nám tvrdí, že naše země není bezprostředně ohrožena tímto terorismem a že se nás to netýká. Je sice zvláštní, že jindy pro podporu válečného štvaní se tvrdí pravý opak, tedy, že žijeme v globalizovaném světe a tím že bojujeme např. v Afgánu, bráníme Evropu, ale když to bouchá ve Francii, tak se nás to netýká, ale to bude asi nějaká politická hra, je to postě všechno zvláštní, ale taková je už politika- zvláště když neslouží opravdovým zájmům národa.

    To, že společnost není ohrožena islámským terorismem a dokonce, že terorismus se neslučuje s učením islámu tvrdí i představitelé muslimských nadací v ČR. Dokonce nedávné teroristické útoky z Francie, odsoudili všechny muslimské internetové stránky v ČR. Muslimům sice nevěřím ani nos mezi očima, ale to že nesouhlasí mnozí, nebo třeba i většina s terorismem tomu, bych věřil.

   Důvodem, proč jsem velmi opatrný na důvěryhodnost muslimských řečí je to, že islamisti mají v rámci prosazování svých zájmů dovoleno lhát: Islámský teolog Abu Hammid Ghazali napsal: „Řeč je prostředkem k dosažení cílů. Je-li chvályhodný cíl dosažitelný pravdou i lží, lhát není dovoleno, neboť to není nezbytné. Je-li takového cíle možné dosáhnout jedině lhaním, a ne pravdou, lež je v případě přípustného cíle přípustná… a v případě povinného cíle povinná.“    Známá je tzv. Takíja, což je praktika, kdy muslim má dovoleno lhát.  Ředitel muslimské unie v ČR Muhamad Abbas sice prohlásil, že Takija je praktika používaná menšinovými Šíty, ovšem už nedodal, že i Sunitští právníci uznali, že lhát je dovoleno. Možná to Sunité nenazývají slovem Tákija, ale to už je jedno, jak tomu kdo říká. 

   Čili abych se vrátil k meritu věci, ano, terorismus jistě odsuzují mnozí, to jim tedy věřím. Ale pozor, my si málo uvědomujeme jednu věc. Terorismus je sice strašným aktem, ale podle mě neohrožuje budoucnost Evropy. To není to, čím ohrožují muslimové celou Evropu. Tímto způsobem rozhodně nepřevezmou vládu nad naším kontinentem. My musíme přestat považovat islámský terorismus za to hlavní, čím nás ohrožují a co je neviditelnější a nejcitelnější. Problém, kdy se blíží soumrak naší západní společnosti se nejmenuje islámský terorismus, nýbrž islámské právo Šária. Terorismus islamisté odsoudí a snad i upřímně, ale právo Šária nepovažují za nic špatného, za nic co by měli nějak omlouvat. Největším nebezpečím je rozdílnost našich kultur a hodnot. Muslim nepovažuje za nic divného, když má být někomu useknuta ruka, nebo má být ukamenován kvůli smilstvu. Tyto a další násilné skutky, jako je třeba bití žen považují muslimové za normu. Čili lidé by se neměli nechat uchlácholit prohlášeními, kde islamisté odsuzují teroristické skutky. Lidé by se neměli nechat ukolébat tím, že vlastně ti „normální“ muslimové se sami brání radikálním řešením. Už se ale nebrání tomu, aby byl celý svět islámský. Naopak známe prohlášení islamistů z Belgie či UK, že právo Šária musí být nastoleno a dokonce v Belgii vyzývali k tomu, aby muslimové neposlouchali belgické zákony a podřizovali se jen vlastnímu božímu zákonu. Koneckonců o tom píši i pěkně na stránkách czechia4sharia: „Jakékoliv dobrovolné schvalování zákonů, které odporují těm Božím, je odpadlictví od víry“ (já připomenu, že odpadlictví se trestá smrtí).  Oni se nechtějí integrovat, oni nechtějí žít vedle nás, křesťanů nebo nositelů křesťanských hodnot, kterými jsme všichni Evropané. Oni chtějí předělat Evropu.

   Nejhorší na celé věci je, že islám se na rozdíl od křesťanství nikam neposunul. Ve středověku vzniknul a středověkým je stále. To co se v Evropě dělo před tisíci lety, dnes považujeme za barbarské (zabíjení ve jménu náboženství, upalování, zabíjení protože se někdo protiví Bohu) to islám praktikuje i dnes v době, kdy se snažíme dobít Mars, oni věří v pohádky, které vypotil Mohamed někde v jeskyni.  A protože Bůh řekl, že máme zabíjet, protože v Něj někdo nevěří, tak zabijeme. Prostě to Mohamed v sedmém století nechal napsat a hotovo. A tohle muslimové považují za normu a to je nebezpečí. Jakmile prosadí své právo a vše nasvědčuje tomu, že slabá humanistická Evropa bude požadavkům multi-kulti stále jen ustupovat, nastane peklo. Zapomeňte děvčata na to, že si budete užívat na diskotékách. To sice budete moci, ale jen jednou, pak dostanete kamenem hlavy. Dokonce i v Iránu v této moderní zemi, existuje náboženská policie. Je nemyslitelné, aby se dívka bavila na ulici s mužem. Irán není rozvrácená země. Je tam civilizace, ale také tam vládne islámské právo, takže o skutečně svobodě jednotlivce, jak ji chápeme mi, západní lidé, nemůže být ani řeči.

   Nevěřme tomu, že i když teď muslimové v ČR říkají, že pro naši zem nepředstavují nebezpečí, nebudou brečet pro nás, až se tu bude ustavovat třeba za 50let právo Šária. Ti nebudou mluvit o toleranci, svobodě vyznání. Kdo se nepodřídí zákonům Alláha, zažije horké chvilky.

 

   Islám je prostě násilné náboženství a velice prolhané. Na již zmiňovaných stránkách czechia4sharia se například píše, že to nebyly v dějinách muslimové, kteří začali válčit s křesťany, ale že reagovali jen na útlak. Lhát i v historicky ověřitelných pramenech, to už je síla. Ono to bylo totiž úplně naopak. První Křížová výprava pod vedením Petra Poustevníka byla naopak reakcí na dotírající muslimy. Seldžučtí Turkové se tlačily na východ Bizantské říše a ve stejné době muslimové vyplenili hrobku Ježíše Krista. Tyto události spustili dobu křížových výprav. Neustálý tlak islámu na křesťanství je evidentně jeho posláním. Cílem islámu je učinit celý svět islámským.

 

  Jak s nadsázkou říkám. Nebojím se Rusů, ti když přijdou, tak nám maximálně hodí hrnec zelí na hlavu, ale islamisti, nám tu hlavu odřežou jen proto, že nebudeme věřit v Alláha.

 

  A ještě na úplný závěr. Můžeme se nechat ukolébat tím, že u nás žije odhadem 20 000 muslimů, takže je to pro nás okrajová záležitost. Ale když pominu Německo, tak mějme na paměti, že sousední 8,5 milionové Rakousko má v zemi na 600 000 muslimů. A to už je síla, s kterou je třeba počítat.

 

Odkazy, které stojí za shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=j9sP9Jmnupw&index=3&list=PL15A8B4D8969CDEEF

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuNKFWOb_e0   

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCp1MyOSeDw

 

Brněnská mešita rok 2008 a konvertita hlásající násilí, Lukáš Větrovec