MARPAT- nejvhodnější maskování

26.08.2012 18:46

Dovolte, abych se s vámi podělil o informace o moderním digitálním maskování- MARPAT. Dle mého názoru se jedná o vůbec nejpovedenější maskování, které lze v našich podmínkách použít.

Vývoj maskování MARPAT odstartoval na počátku roku 2000 s jasným cílem – vytvořit nový a lepší maskovací vzor pro americkou námořní pěchotu (USMC). Proces začal studiem více jak sta již dostupných vzorů. Poradci z řad USMC nakonec vybrali pro další vývoj tři vzory: vietnamské „tygří pruhy“, komerční verzi „tygřích pruhů“ a rhodéskou verzi britského DPM (Disruptive Pattern Material). Tyto tři vzory byly dále postoupeny do textilní továrny, kde byly oskenovány a digitálně upraveny. Postupně se ukázalo, že pro další vývoj maskování bude nejvhodnější použít rhodéský DPM. Stalo se tak navzdory tomu, že podle některých by si námořní pěchota zasloužila něco originálnějšího, než jen upravený již existující vzor. Jelikož v té době již kanadská armáda disponovala maskovacím vzorem CADPAT, navázali Spojené státy a kanadská vláda spolupráci, díky níž postupně vznikl vzor MARPAT.

MARPAT je pixelový (digitální) vzor skládající se ze čtverečků různých barev, jejichž složení se podle verze pro různá prostředí liší. Nový maskovací vzor byl oficiálně označen jako Marine Corps Combat Utility Uniform Pattern a do armády se začal zavádět v roce 2002 a na konci následujícího roku se už dostal do Iráku.

Zpočátku existovaly tři MARPAT vzory: Woodland, Desert a Urban – lesní, pouštní a městský. Lesní vzor se skládá z černých, zelených, hnědých a béžových čtverečků. Městský vzor se zatím nedočkal schválení pro zavedení do armády. Později přibyl do série marpat vzor určený do sněhem pokrytých oblastí.

Převzato ze stránek Specwar.info